grupper under 18 år

Grupper under 18 år

250,- kr. per person

Dette inkluderer alt av nødvendig utstyr, overtrekksdress og 200 ball.

Tilleggspakke med dobbel ball (totalt 400 ball), tilbys for kr. 50,-

Vi tar i mot grupper på minimum 8 personer.